Registrering

For at du kan handle med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 navn og virksomhed

 adresse

 telefonnummer

 email-adresse

Personoplysningerne registreres hos archive og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger:

 ledelsen

 administration og bogholderi

Registrerede personoplysninger opbevares krypteret. Archive Grafisk krypterer personoplysninger.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret kunde hos Archive har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Archive via e-mail: archive@archive.dk